Wie belegt in opties koopt het recht om binnen een bepaalde, afgesproken periode, een effect te kopen of verkopen tegen een vastgestelde prijs. Dit recht kost een bepaalde premie. Wat beleggen betreft zijn de risico’s die je loopt bij opties ingewikkelder dan wanneer je belegt in aandelen. Echter, door de opties op een tactische en strategische wijze te gebruiken, kun je het rendement op je beleggingen flink laten stijgen.

 

Wat is een optie?

Als we kijken naar wat een optie precies inhoudt, kunnen we stellen dat een optie uit vaste componenten bestaat. We bespreken die componenten hieronder.

Onderliggende waarde

Dit is het bedrag waarop het contract direct betrekking heeft. Stel dat je optie je het recht geeft om een aandeel in Microsoft te kopen en dat deze optie het recht geeft op dat aandeel voor € 50, dan kun je achter de onderliggende waarde komen door het aantal aandelen te vermenigvuldigen met € 50.

Contractgrootte

Hoeveel contracten zijn er binnen de optie? Een contract geldt ten alle tijden voor honderd effecten. Je kunt niet met kleinere hoeveelheden handelen. Als de prijs per optie dus € 1 is, betaal je in totaal minimaal € 100.

Soort optie (Call of put)

Binnen de opties heb je keuze uit de soorten call en put. Het recht om een optie te komen noemen we de calloptie. Als de prijs stijgt, ontvang jij daar geld voor. Wanneer je het recht om te verkopen koopt, heb je een putoptie. Zodra de prijs daalt, krijg jij geld.

Uitoefenprijs

De prijs waar het effect voor gekocht kan worden of verkocht kan worden, geven we aan met de uitoefenprijs. Deze is meestal niet gelijk aan de huidige beurskoers en ligt vaak hoger of lager. Naarmate de situatie voor de koper gunstiger wordt, zal de te betalen premie toenemen.

Expiratiedatum

Hiermee geven we het moment aan waarop de optie afloopt. Bij langere expiratiedata is de te betalen premie hoger, omdat de persoon die de optie uitschrijft een veel hoger risico loopt.

 

Geld verdienen met beleggen in opties

Voor jou is natuurlijk de vraag hoe je geld kunt verdienen met beleggen in opties een stuk interessanter. Er zijn twee manieren om geld te verdienen, namelijk:

  • Het kopen van een optie en deze verkopen wanneer deze meer waard is;
  • Het uitschrijven van een optie. Je ontvangt hier premie voor wanneer de optie niet gunstig verloopt.